Priemyselny park - Rimavska Sobota - Region
mapa krajov SR

Okres Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom. Územie okresu Rimavská Sobota sa rozkladá v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja a susedí s okresmi Revúca, Brezno, Lučenec a Poltár a na juhu s Maďarskou republikou. S rozlohou 1.471 km2 ide o najväčší okres v kraji a tretí najväčší okres v rámci Slovenska, ktorý má takmer 83 000 obyvateľov.

Priemyselná štruktúra okresu sa odlišuje od iných regiónov SR, je rozdrobená a sú v nej zastúpené mnohé odvetvia – ťažobný, chemický, strojársky, elektrotechnický, konfekčný, obuvnícky priemysel a potravinárky komplex.

Z hľadiska priemyselného parku a investorov predstavuje významný faktor disponibilita a cena pracovnej sily v regióne. K 31.12.2013 bolo v okrese Rimavská Sobota viac ako 41 000 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z ktorých môže do pracovného pomeru nastúpiť 13 000 uchádzačov o zamestnanie. Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva okresu R. Sobota v celkovom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva kraja je 12,5 %, avšak podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie okresu v rámci kraja je takmer 21 %. Z hľadiska absolútneho počtu je disponibilita pracovnej sily v okrese Rimavská Sobota postačujúca pre potreby rozvoja priemyselného parku.

Mzdy v okrese Rimavská Sobota sú výrazne nižšie v porovnaní s úrovňou miezd v rámci SR. Za rok 2012 predstavovala priemerná nominálna mzda zamestnanca v okrese Rimavská Sobota 554 eur čo je oproti priemernej nominálnej mesačnej mzde v Banskobystrickom kraji vo výške 675 eur menej o 18% a oproti celoslovenskému priemeru dokonca o 31% menej.

Investičné stimuly

Z hľadiska možností získania investičných stimulov pre investorov v priemyselnom parku Gemer patrí Rimavská Sobota v rámci SR k regiónom s najvýhodnejšími podmienkami čo do objemu a štruktúry investičných stimulov, ktoré môžu investori získať.

Investičná pomoc, SARIO r. 2013