ppg Celková plocha PPG:
Plocha areálu:
Výroba a skladovanie:
115.000 m2
55.000 m2
18.300 m2
videoprezentácia Contact Us

Priemyselný park PPGemer (brownfield) ponúka na predaj atraktívny priestor pre umiestnenie a realizáciu širokého spektra výrobných, kompletizačných a skladovacích aktivít. Výnimočná kombinácia vhodnej lokality + disponibilnej, zručnej a nákladovo výhodnej pracovnej sily + možnosti získať investičné stimuly + veľmi dobrého stavu objektov + mnohých ďalších faktorov vytvára Optimálnu Príležitosť pre umiestnenie a úspešnú prevádzku Vašich podnikateľských zámerov.